Flertall for trafikkstyring på nett

55 prosent av alle nordmenn mener det er fornuftig å gi enkelte nett-tjenester, som e-post og vanlig surfing, prioritering foran andre, viser en undersøkelse Kabel Norge har fått gjennomført hos Norstat.

Les pressemelding her

Nordmenn frykter bredbånds-brems

Hele 66 prosent av Norges befolkning mener det vil gå ut over norsk verdiskapning hvis Norge ikke har et bredbåndstilbud på samme nivå som EU. - Våre naboland har satt bredbåndsmål som er 100 ganger høyere enn norske myndigheter har uttalt, sier styreleder Øyvind Husby i Kabel Norge.

Les pressemelding her

Kulturdepartementet innfører lisens for TV2

Kulturdepartementet har gjennom vedtaket i Kabeltvistnemnda 8. desember 2011 innført en ny TV 2 lisens for norske kabel-tv-kunder. Dermed har det i tillegg til tv-lisens på NRK også blitt lisens på den private, kommersielle allmennkanalen TV 2.

Les pressemelding her

 

Kabel-tv fronter veksten på Superbredbånd

Norge får stadig bedre dekning av raskt superbredbånd til private hjem, viser den siste rapporten fra Post- og teletilsynet. Den teknologien de fleste norske bredbåndskundene nå velger er bredbånd over kabel-tv infrastrukturen.

Les pressemelding her

 

Kabel-tv-selskapene driver bredbåndsutviklingen

Nesten en halv million flere husstander kan i år abonnere på en bredbåndstjeneste på over 50 Mbit/s i nedlastingshastighet enn i fjor. Høy bredbåndsfart over kabel-tv-teknologien er vekstdriveren i det norske bredbåndstilbudet.

Les pressemelding her

 

Kresne og kvalitetsbevisste bredbåndsbrukere

Nordmenn under 30 år forventer langt høyere kvalitet på sitt bredbåndstilbud og har større betalingsvilje enn eldre brukere, viser en undersøkelse gjennomført for Kabel Norge.

Les pressemelding her

 

Rapport fra Solon: Kabelbransjens visjon for 2020

EU-kommisjonen har i sin "Digital Agenda for Europe" satt ambisiøse mål for utviklingen av fremtidens bredbåndsnett: Bedre tllgang til bredbånd, utra-høye hastigheter, ett felles digitalt marked, og digital inkludering er stikkordene for målsettingene.

Kabel-tv-operatørene gir nå høyhastighets bredbåndstilgang til mange europeiske borgere . Ved utgangen av 2010 hadde ca. 24 millioner husstander i Europa tilgang til Internett over kabel-tv-nett, mens 50 % av alle husstander er i dekningsområdene og kan velge tjenester som tv, bredbånd og telefoni fra kabel-tv-operatørene. Solon anslår at allerede i 2013 vil halvparten av alle husstander i EU-området ha tilbud om bredbåndshastigheter på 30 Mbps eller mer fra kabel-tv. Med teknologien fra EuroDocsis 3.0 blir det nå levert Superbredbånd med hastigheter opp til 200 Mbps!

Kabel-tv er derfor en viktig bidragsyter til å nå de målene som EU-kommisjonen har satt. Rapporten fra Solon, som er utarbeidet på oppdrag fra Cable Europe, viser i detalj hvorledes tilbudene fra kabel-tv-operatørene bidrar og vil være en vesentlig faktor i den videre utviklingen av bredbåndstjenester i Europa.

Les rapporten "BROADBAND ON DEMAND: Cable's 2020 Vision" fra Solon her.

 

Norge trenger Superbredbånd

Innlegg i debatten om behovet for videre utbygging av bredbånd i Norge

Les innlegget her

Kabel-tv: 40 år med innovasjon og nyskapning

NRK markerte nylig at det var 50 år siden tv-sendingene startet i Norge. Et historisk tilbakeblikk kan derfor være på sin plass - også for kabel-tv.

Les mer her

Superbredbånd og Triple Play

Med den nye EuroDocsis 3.0-standarden kan det tilbys Superbredbånd over kabel med overføringshastigheter på over 200 Mbit/s!

Se hvor du kan få Superbredbånd her!

Les mer her